FAQ

Vanliga frågor för självhjälp.

Ta en snabb titt på vanliga frågor (och svar) i standardlistan. Om du inte hittar det du letar efter, börja med att välja din Ability Office version och sedan begränsa den genom att ange söktext och/eller kategori.

Kunskapsbasartikel 94

Write macro to delete previous/next word

Some word processors (including Ability Write v4) support "Delete Previous Word" when Ctrl-Backspace is pressed. Similarly "Delete Next Word" for Ctrl-Delete. This macro example shows how Ability can made to do the same and includes how to assign a keystroke to a macro.

1. Start Write

2. Select Tools/Macros/Macro Editor

3. Copy and Paste all the text below into the Macro editor screen.

Sub DelPrevWord
  With ActiveDocument
    i = .Selection.End -1 
    ch = .Text(i)

    While ch = 32
      i = i - 1
      If i < 0 Then
        ch = "0"
      Else
        ch = .Text(i)
      End If
    Wend
  End With 

  With ActiveDocument.Selection 
    .Start = i
    .Collapse abForw
    .Cut
  End With

End Sub

Sub DelNextWord
  With ActiveDocument
    i = .Selection.End
    ch = .Text(i)

    While ch = 32
      i = i + 1
      If i > .Text.Count Then
        ch = "0"
      Else
        ch = .Text(i)
      End If
    Wend
  End With

  With ActiveDocument.Selection
   .End = i
   .Collapse abBack
   .Cut
  End With
End Sub

4. Click the Save button

5. Use the Window menu to return to your document (any document)

6. Select Tools/Customize and the Macro Shortcuts tab

7. Click on the Macro DelPrevWord

8. Click in the "Select New Shortcut" edit box and press Ctrl-Backspace

9. Click "Assign" button

10. Repeat 7 to 9 with DelNextWord macro and Ctrl-Delete

11. Save and test